Nederlands | English | Franšais | Deutsch
 
 Deze privacyverklaring vertelt hoe B&B La Belle Lumière gebruik maakt van uw persoonlijke gegevens.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij

Wanneer u een kamer bij ons boekt verzamelen wij uw naam, (eventueel adres), telefoonnummer en emailadres. De gegevens ontvangen wij rechtstreeks via telefoon of emailadres, of door een reserveringsvraag/boeking via onze website www.belle-lumiere.com. Ook is het mogelijk dat deze gegevens worden ontvangen door de intermediair: www.booking.com of Smartbox. B&B La Belle Lumière onderschrijft het privacy-reglement van booking.com en Smartbox.

Hoe maken wij van deze gegevens gebruik

Uw naam en adres registreren we in het gastenregister. Dit register is ons planningsdocument maar dient tevens voor de opgave van de toeristenbelasting aan het eind van het kalenderjaar. Op verzoek krijgt de politie inzage in dit register. Uw telefoonnummer en emailadres gebruiken wij soms om met u te communiceren over tijdstip van aankomst, vergeten voorwerpen e.d. Dus alleen voor zaken die rechtstreeks te maken hebben met uw bezoek op dat moment. De ontvangen persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden, zoals bijvoorbeeld, marketing, promotie e.d. gebruikt.

Hoe worden de gegevens opgeslagen en voor hoe lang

De gegevens die wij ontvangen per email, inclusief die via de website, booking.com of Smartbox, worden uiterlijk na 3 maanden verwijderd. Deze termijn is nodig om de maandelijkse provisie-afrekening met booking.com en Smartbox te kunnen controleren. Het gastenregister is een papieren document dat bewaard blijft t.b.v. de afdracht toeristenbelasting en inkomstenbelasting. Vanwege regelgeving van de fiscus blijven de registers en boekhouding na afloop van het boekjaar nog 7 jaar bewaard. Daarna worden ze vernietigd.

Toegang tot uw informatie

U hebt het recht om een kopie van de informatie die wij over u hebben te vragen. Als u een kopie van deze informatie wenst, kunt u een e-mail sturen naar info@belle-lumiere.com

Cookies, of vergelijkbare technieken

B&B La Belle Lumière maakt geen gebruik van cookies.

Beveiliging

B&B La Belle Lumière neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact via info@belle-lumiere.com.